BEELDBANK BENTLAGE COMMUNICATIE

Voorwaarden voor gebruik van de beelden van Bentlage Communicatie:

  1. Beelden kunnen gehuurd (voor websites), dan wel gekocht worden (voor magazines, flyers en vergroting). U vult een digitaal bestelformulier in via fotogalerie.communicatiewerkt.eu.  
  2. Fotogalerie: ( foto van mij)
  3. Gebruik vindt uitsluitend plaats nadat een prijsafspraak is overééngekomen met Bentlage Communicatie voor een stukprijs per besteld beeld . Deze prijs is afhankelijk van het doel, en de hoeveelheid keren dat een beeld gebruikt wordt
  4. Beelden mogen uitsluitend gebruikt worden voor één publicatie; gebruik bij meerdere  publicaties dient aan Bentlage Communicatie worden gemeld  en wordt extra in rekening gebracht
  5. Auteursrechten van de beelden blijven bij de fotograaf (L.Bentlage) tenzij nadrukkelijk door de gebruiker wordt aangegeven dat deze rechten afgekocht zouden  willen worden volgens een prijsafspraak  tussen  de gebruiker en Bentlage Communicatie
  6. Nadat uw digitale bestelformulier is ontvangen, ontvangt u een email met een digitaal contract van Bentlage Communicatie. 
  7. Bij ontvangst van het ondertekende  contract wordt de (digitale) factuur vezonden. 
  8. Nadat het factuurbedrag is bijgeschreven op bankrekening 580389553 tnv Bentlage Communicatie wordt de bestelling geactiveerd.
  9. Bij gebruik van de beeldbank gaat de gebruiker automatisch akkoord met bovenstaande voorwaarden (1-8) 

Printbare versie van de voorwaarden.